Doel van de website

De bedoeling met deze website is om elkaar als christenen te bemoedigen om alles voor geloof en leven bij de Here Jezus Christus te zoeken en te vinden tot eer van God. Zei Hij niet zelf:

“Wie tot Mij komt, zal nooit meer hongeren en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben
(Joh 6:35)?

Het is de Heilige Geest die via de Bijbel steeds meer de ogen voor deze rijkdom in Christus wil openen. Voor alles wat op onze weg komt, mogen wij iedere dag weer opnieuw leren om bewust en concreet uit Zijn volheid te ontvangen “zelfs genade op genade”.

Tegelijkertijd willen wij elkaar helpen te onderzoeken en te onderscheiden waar wijzelf of andere christenen naast Jezus Christus, naast Gods geschreven Woord, naast Gods genade in Christus en naast een leven uit geloof iets anders hebben. Dat komt meestal voort uit onze “oude mens met zijn misleidende begeerten” , maar kan ook door “een andere geest” geïnspireerd zijn die dan tot “een andere Jezus en een ander evangelie” verleidt (Ef 4:22; 2Kor 11:2-4). Wanneer een gelovige denkt nooit verleid te kunnen worden, verleidt hij al zichzelf.