De schrijfster van de brochure  was na ruim 5 ½ jaar evangelistische dienst onder vluchtelingen decennia lang zendelinge in verschillende Oost-Europese landen.

Tussendoor was ik gevraagd om enkele jaren docente Psychologie aan de Evangelische Hogeschool (Amersfoort) te zijn. Zo ook docente in diverse vakken op de Evangelische Bijbelschool, destijds in het Brandpunt in Doorn. De opgedane kennis kwam in Oost Europa, dat na de opening van het ‘ijzeren gordijn’ met dwaalleringen en dwaalpraktijken overspoeld werd, tijdens de intensieve diensten tussen 1989/2009 goed van pas.

Door deze opdrachten, verbonden met pastoraat, heb ik geleerd om nog grondiger Gods Woord te bestuderen, ook in zijn (historisch) verband, en tekst met tekst te vergelijken. Aangemoedigd door Duitse en Engelse literatuur leerde ik de waarde van de ‘overzichtmethode’ t.a.v. de verschillende Bijbelboeken kennen alsook de rijkdom van woordstudies.

Wij hopen dat velen dezelfde vreugde daarin en vrucht daarvan mogen ontvangen.

Els Nannen