Woordstudie

Onmogelijk?!

Onmogelijk?!

 Onmogelijk !?  1. Blinde ogen, verharde harten zeggen: ‘onmogelijk’  De Joden reageerden op Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde: *  Onmogelijk kan deze Jezus de Profeet zijn als vervulling van Mozes’ profetie en Gods belofte...

 

“En deze antwoordde: Hier ben ik, Here”

“En deze antwoordde: Hier ben ik, Here”

 “En deze antwoordde: Hier ben ik, Here” Enkele keren lezen wij in de Bijbel hoe God op een unieke wijze tot een bepaalde daad of tot een bepaalde taak roept. Zoals steeds kunnen wij van de beschrijving van zulke historische gebeurtenissen...

 

En Jezus zag….

En Jezus zag….

En Jezus zag …  Wij lezen zeven keer in het evangelie naar Johannes dat Jezus Zijn oog op iemand richtte. Hij keek met heilige liefde en met ontferming bewogen. In de bekende gelijkenis ‘zag’ de Samaritaan een beroofde en neergeslagen...

 

Het moeten in Jezus’ leven

Het moeten in Jezus’ leven

Het “moeten” in het leven van de Here Jezus Christus op aarde   Vanuit onze oude natuur is er meestal een aversie, ja rebellie tegen het werkwoord ‘moeten’. Dat wordt meteen negatief geassocieerd met ‘dwang van boven af’, met een...

 

Alles nieuw

Alles nieuw

Alles nieuw Zolang wij op deze aarde leven, worden wij ieder jaar geconfronteerd met een nieuw kalenderjaar èn met een nieuw levensjaar. Maar op 31 december is ieder ‘nieuw jaar’ alweer verouderd en voorbij. En wanneer we nog op deze aarde...