Uitgelicht

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22)

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22)

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22) 1 Dit was het laatste woord, het laatste bevel van de Here Jezus aan zijn apostelen vóór zijn Hemelvaart.De door de Here Jezus uitgekozen, eenmalige apostelen waren vanaf de doop van Johannes...

 

Onmogelijk?!

Onmogelijk?!

 Onmogelijk !?  1. Blinde ogen, verharde harten zeggen: ‘onmogelijk’  De Joden reageerden op Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde: *  Onmogelijk kan deze Jezus de Profeet zijn als vervulling van Mozes’ profetie en Gods belofte...

 

Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.2)

Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.2)

III  Jezus’ verzoekingen  III.1. Jezus’ verzoeking (beproeving) door de duivel in de woestijn (Mat 4:1-11). Jezus, de tweede Adam, werd door de Heilige Geest (niet: door de satan!) naar de woestijn geleid om verzocht (op de proef gesteld)...

 

Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.1)

Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.1)

Beproevingen, verdrukkingen en lijden – Wat zegt de Bijbel?  De Bijbel spreekt enerzijds over beproeven, toetsen, op de proef stellen[1] en over beproeving als test enanderzijds over verzoeken om te verleiden en verzoeking, verlokking..De...

 

Jezus, het Lam Gods – Zijn geestelijk Lichaam, Zijn Bruid dl.2

Jezus, het Lam Gods – Zijn geestelijk Lichaam, Zijn Bruid dl.2

II  Jezus, het Lam Gods –Zijn geestelijk Lichaam, Zijn Bruid God had Zijn Zoon een menselijk fysiek lichaam gegeven, “opdat Hij door Gods genade plaatsvervangend voor ieder de dood (doodstraf voor de zonde) zou (kunnen) smaken” (Rom...

 

Het Lichaam van Jezus Christus dl.1

Het Lichaam van Jezus Christus dl.1

Het Lichaam van Jezus Christus De Bijbel onderscheidt twee aspecten wat betreft het lichaam van de Here Jezus Christus, Gods Zoon. Hoewel beide van elkaar verschillen, hangen ze ten nauwste met elkaar samen. Enerzijds openbaarde God door Zijn...

 

”En God sprak”-hoe? Deel 1

”En God sprak”-hoe? Deel 1

“En God sprak” – hoe?  Deel I We willen eerst nagaan hoe God vroeger tot Zijn volk Israël sprak. Daarna zien wij Gods spreken nu in en door de Zoon, Jezus Christus, te beginnen in de evangeliën. We bestuderen Gods Woord zoals Jezus...

 

Apostelen – een Tweede Apostolisch Tijdperk?

Apostelen – een Tweede Apostolisch Tijdperk?

Apostelen – eenmalig of een Tweede Apostolisch Tijdperk? I  Schijnapostelen a. Zelfs in het apostolische tijdperk (eerste eeuw) stonden al andere, zogenaamde apostelen op. Zij hadden zichzelf aanbevolen in de gemeente in Korinte. Meer nog,...

 

Discipelen – zonder Heilige Geest?

Discipelen – zonder Heilige Geest?

Discipelen van Jezus – zonder Heilige Geest? (Hand 19:1-7) In Korinte “begoot” Apollos wat de apostel Paulus door het zaad van Gods Woord geplant had – in Efeze “begoot” Paulus wat Apollos met zijn grondige Schriftkennis van de profetieën...

 

Apollos

Apollos

“Een zekere Jood, genaamd Apollos” (Hand 18:24-28) Wij kunnen veel van deze geleerde uit Alexandrië in Egypte leren zowel van datgene wat hij bezat als van dat wat hem ontbrak. Behalve in bovengenoemde passage wordt hij nog 5 keer in het...