Nader bekeken

Apostelen – een Tweede Apostolisch Tijdperk?

Apostelen – een Tweede Apostolisch Tijdperk?

Apostelen – eenmalig of een Tweede Apostolisch Tijdperk? I  Schijnapostelen a. Zelfs in het apostolische tijdperk (eerste eeuw) stonden al andere, zogenaamde apostelen op. Zij hadden zichzelf aanbevolen in de gemeente in Korinte. Meer nog,...

 

Openlijke zondebelijdenis (dl.2)

Openlijke zondebelijdenis (dl.2)

Openlijke zondebelijdenis – onfeilbaar teken van een opwekking? Er is een ”droefheid naar Gods wil”, gewekt door Gods Woord. De Heilige Geest past het gehoorde of gelezen Woord in een concreet hart toe, ook in het pastoraat. Dat leidt...

 

“Pinkstervuur in de dorpskerk” (dl.1)

“Pinkstervuur in de dorpskerk” (dl.1)

“Pinkstervuur in de dorpskerk” In de Nieuwsbrief van Heart Cry van Januari 2014  stond een oud artikel Pinkstervuur in de dorpskerk uit het bekende Pinksterblad Kracht van omhoog[1]. Een predikant leed onder het feit dat zijn gemeente geestelijk...

 

”De Geest der waarheid zal in u zijn” (dl 4)

”De Geest der waarheid zal in u zijn” (dl 4)

“De Geest der waarheid zal in u zijn … Ik kom tot u  … u in Mij en Ik in u” (Joh 14:16-20)     (dl 4) Een probleem De Here Jezus was op aarde in menselijke gestalte. Zo hadden zijn discipelen Hem meegemaakt: zij met Hem hier en...

 

De doop in de Geest (dl 3)

De doop in de Geest (dl 3)

De doop in de Geest (dl 3) Johannes de Doper profeteerde met betrekking tot Jezus Christus: “Hij zal u dopen in (de) heilige Geest en in vuur” (Lk 3:16). Evenals de profeet Jesaja (61:1-2) zag hij beide feiten in één. De “doop met vuur” De...

 

”Tijd voor opwekking”? (dl. 2)

”Tijd voor opwekking”? (dl. 2)

III Leert de apostel Paulus opwekking aan het eind van deze genadetijd? (2) “Weet dit wel”, begint Paulus en vermaant: “houdt ook deze op een afstand” en eindigt “U daarentegen …“ (2Tim 3:1-12). Wij moeten dus bereid zijn om iets...

 

”Tijd voor opwekking”? (dl.1)

”Tijd voor opwekking”? (dl.1)

“Tijd voor opwekking”?  (1)  Al decennia dromen overal christenen van een Opwekking hier en nu. Het verlangen ernaar en gebed ervoor zien wij veelal in de pinkster-charismatische gezindte. Men laat zich door allerlei ‘profetieën’...

 

The Passion

The Passion

The Passion “Dit jaar verhuist het spektakel The Passion of Christ van Gouda naar de Haagse Hofvijver… 28 maart wordt het gebied rond de Hofvijver omgetoverd tot het religieus middelpunt van de stad. De hoofdrolspelers werden met veel trots...