Brochure

Brochure: Genoeg… of is er ‘meer’?

Brochure: Genoeg… of is er ‘meer’?

‘Het evangelie van God over zijn Zoon’ is ‘in Christus alles’ (Ef. 1:3). De apostel Paulus, vervuld van de Heilige Geest, is dan ook vervuld van één Persoon, de Here Jezus, en van één thema: “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus”...