‘Het evangelie van God over zijn Zoon’ is ‘in Christus alles’ (Ef. 1:3). De apostel Paulus, vervuld van de Heilige Geest, is dan ook vervuld van één Persoon, de Here Jezus, en van één thema: “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus” en “de overweldigende rijkdom van Gods genade” in Hem.

Net als in het paradijs komt echter Gods tegenstander, de verzoeker met de intrigerende vraag: ‘Is er méér?’ om dan een luisterend oor te verzekeren: ‘Er is meer!’ Moge deze brochure gelovigen helpen om de stem van hun Goede Herder te onderscheiden van de stem van “een vreemde” en dan de consequenties daaruit te trekken.

Download de brochure hier

Meer over de auteur

De brochure is voor  € 2,50 ook te bestellen bij de Middernachtsroep.
Klik hier om naar de webshop te gaan.