Waarlijk vrij?Bevrijdingspastoraat in het licht

Bevrijdingspastoraat is in. In steeds meer kerken en gemeentes is er aandacht voor en wordt het gepraktiseerd. In Waarlijk vrij? biedt Els Nannen een grondige analyse van de praktijk en de achtergronden van de huidige pastorale praktijken. Waar komt deze praxis vandaan en wat is de geestelijke en Bijbelse basis van wat er gebeurt? De auteur probeert de leringen en praktijken op een zorgvuldige manier te toetsen aan Gods Woord. Waarlijk vrij? is daarmee een gedegen tegen-de-stroom-in boek voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken bij pastoraat en hulpverlening.

Uitg. VBK Media, ISBN 9789029795760, 473 pagina’s, € 29,90