Als Genesis 1:3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijndoor Els Nannen. Het scheppingswerk is niet beperkt tot Genesis 1,2 en 3. De Schepper is ook de Verlosser.

Uitg. Bijbel & Onderwijs, 36 blz, ISBN 978066031272, € 2,50