• “U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22)
  • Onmogelijk?!
  • Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.2)
  • Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.1)
  • Jezus, het Lam Gods – Zijn geestelijk Lichaam, Zijn Bruid dl.2
  • Het Lichaam van Jezus Christus dl.1

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22)

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22) 1 Dit was het laatste woord, het laatste bevel van de Here Jezus aan zijn apostelen vóór zijn Hemelvaart.De door de Here Jezus uitgekozen, eenmalige apostelen waren vanaf de doop van Johannes de Doper tot en met Jezus’ Opstanding getuigen in juridische zin. […]

Onmogelijk?!

 Onmogelijk !?  1. Blinde ogen, verharde harten zeggen: ‘onmogelijk’  De Joden reageerden op Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde: *  Onmogelijk kan deze Jezus de Profeet zijn als vervulling van Mozes’ profetie en Gods belofte (Dt 18:15-19; Hand 3:23). Immers, Hij houdt de wet van Mozes niet: “Sommigen van de […]

Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.2)

III  Jezus’ verzoekingen  III.1. Jezus’ verzoeking (beproeving) door de duivel in de woestijn (Mat 4:1-11). Jezus, de tweede Adam, werd door de Heilige Geest (niet: door de satan!) naar de woestijn geleid om verzocht (op de proef gesteld) te worden door de duivel. Voor de zichtbare en onzichtbare wereld moest […]

Beproevingen, verdrukkingen en lijden (dl.1)

Beproevingen, verdrukkingen en lijden – Wat zegt de Bijbel?  De Bijbel spreekt enerzijds over beproeven, toetsen, op de proef stellen[1] en over beproeving als test enanderzijds over verzoeken om te verleiden en verzoeking, verlokking..De satan wordt “de verzoeker” genoemd[2] (Mt 4:3; 1Ts 3:5). Probleem is dat dit ene (werk)woord beide […]

Jezus, het Lam Gods – Zijn geestelijk Lichaam, Zijn Bruid dl.2

II  Jezus, het Lam Gods –Zijn geestelijk Lichaam, Zijn Bruid God had Zijn Zoon een menselijk fysiek lichaam gegeven, “opdat Hij door Gods genade plaatsvervangend voor ieder de dood (doodstraf voor de zonde) zou (kunnen) smaken” (Rom 5:23; Hb 2:9) en ons in Hem weer “tot God terug te brengen” […]

Het Lichaam van Jezus Christus dl.1

Het Lichaam van Jezus Christus De Bijbel onderscheidt twee aspecten wat betreft het lichaam van de Here Jezus Christus, Gods Zoon. Hoewel beide van elkaar verschillen, hangen ze ten nauwste met elkaar samen. Enerzijds openbaarde God door Zijn profeten in Israël de vleeswording (incarnatie) van Zijn Zoon, opdat wij (zondaren) […]

 

Brochure »

Brochure: Genoeg… of is er ‘meer’?

Brochure: Genoeg… of is er ‘meer’?

‘Het evangelie van God over zijn Zoon’ is ‘in Christus alles’ (Ef. 1:3). De apostel Paulus, vervuld van de Heilige Geest, is dan ook vervuld van één Persoon, de Here Jezus, en van één thema: “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus”...

 

Bijbelstudie »

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22)

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22)

“U zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8-9,22) 1 Dit was het laatste woord, het laatste bevel van de Here Jezus aan zijn apostelen vóór zijn Hemelvaart.De door de Here Jezus uitgekozen, eenmalige apostelen waren vanaf de doop van Johannes...

 
 

Woordstudie »

Onmogelijk?!

Onmogelijk?!

 Onmogelijk !?  1. Blinde ogen, verharde harten zeggen: ‘onmogelijk’  De Joden reageerden op Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde: *  Onmogelijk kan deze Jezus de Profeet zijn als vervulling van Mozes’ profetie en Gods belofte...

 

“En deze antwoordde: Hier ben ik, Here”

“En deze antwoordde: Hier ben ik, Here”

 “En deze antwoordde: Hier ben ik, Here” Enkele keren lezen wij in de Bijbel hoe God op een unieke wijze tot een bepaalde daad of tot een bepaalde taak roept. Zoals steeds kunnen wij van de beschrijving van zulke historische gebeurtenissen...

 

En Jezus zag….

En Jezus zag….

En Jezus zag …  Wij lezen zeven keer in het evangelie naar Johannes dat Jezus Zijn oog op iemand richtte. Hij keek met heilige liefde en met ontferming bewogen. In de bekende gelijkenis ‘zag’ de Samaritaan een beroofde en neergeslagen...

 

Begrijpt u wat u leest? »

Is God enkel liefde?

Is God enkel liefde?

Johannes 3: 16    –    Is God enkel liefde? Weinig teksten zijn zo bekend en worden zo vaak aangehaald als Johannes 3 vers 16. Maar wordt deze tekst ook correct uitgelegd, ja zelfs correct geciteerd? Het gaat in dit verband vooral...

 

Tongentaal in Korinte

Tongentaal in Korinte

Tongentaal in de gemeente in Korinte  – tot zelfopbouw? Tongentaal was een gave van de Heilige Geest om in een niet geleerde taal van de heidenen tot God te spreken, Hem, de Vader van Jezus Christus, te aanbidden en te loven. Tot Pinksteren...

 

Jacobus 5:14-18

Jacobus 5:14-18

Jakobus 5:14-18 Jakobus was een halfbroer van de Here Jezus, menselijk gezien. Maar hij was er niet trots op. Als afzender van deze brief stelt hij zich ootmoedig voor als “knecht (let. Slaaf, lijfeigene) van God en van de Here Jezus Christus”...